Back to school วิถีชีวิตใหม่ที่เด็กๆ ต้องเรียนรู้

สถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้น สถานที่บริการต่างๆ เปิดให้บริการ ซึ่งเด็กๆ เองก็ต้องเปิดเทอมไปโรงเรียนเช่นกัน ผู้ปกครองต้องเตรียมความพร้อมในหลายด้านๆมากกว่าปกติ เพราะเป็นวิถีชีวิตใหม่ต้องเรียนรู้และใช้ชีวิตให้ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

New Normal ของเด็กๆ
• รักษาระยะห่าง social distancing อยู่ห่างจากเพื่อนๆ คุณครู 1 – 2 เมตร เพราะเราไม่รู้ว่าเชื้อโรคต่างๆ อยู่ตรงไหนบ้าง เพราะฉะนั้นเว้นระยะห่างปลอดภัยที่สุด
• นั่งห่างกันระหว่างรับประทานอาหาร โต๊ะอาหารของดรงเรียนควรมีฉากกั้น ป้องกันการไอจามใส่เพื่อนๆ
• สอนให้เด็กรู้จักล้างมือบ่อยๆ ล้างมือก่อนทานอาหารหรือล้างมือทุกครั้งหลังจับสิ่งของ
• ไม่เอามือมาจับหน้า จับตาหรือมือเข้าปาก เพราะเชื้อไวรัสอาจติดอยู่ตามมือโดยไม่รู้ตัว
• สอนให้เด็กใส่หน้ากากทุกที่ โดยเฉพาะห้องเรียนที่เป็นแอร์ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก มีความเสี่ยงของเชื้อโรคได้
• หากมีเพื่อนไม่สบายหรือมีไข้ ไอ จาม ต้องรีบแจ้งให้ครูหรือผู้ปกครองทราบ เพื่อที่จะแยกเด็กออกมา และไปตรวจที่โรงพยาบาลอย่างละเอียด

วิธีสร้างภูมิคุ้มกัน
• แนะนำให้ผู้ปกครองฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เพราะโควิด-19 มีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ ถ้ามีภูมิคุ้มกันจากตรงนี้จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้
• เด็กทุกคนควรได้รับวัคซีนพื้นฐานที่มีความจำเป็น รวมถึงวัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อ IPD เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทาน ต่อต้านเชื้อโรค
• ทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่
• พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชม.และดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อร่างกาย

เตรียมความพร้อมให้ลูกๆ
-อุปกรณ์การเรียนต้องพร้อม เพราะการหยิบยืมกันเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ดังนั้นควรเตรียมอุปกรณ์ไปให้พร้อม เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ สมุด ไม้บรรทัด เหลือดีกว่าขาด เด็กๆจะไม่ได้หยิบยืมกัน
-Must have item ที่เด็กยุคนี้ต้องมีก็คือ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาดพกพา หน้ากากอนามัยควรมีติดกระเป๋าไปอย่างน้อย 1-2 อัน เพื่อทำหายระหว่างวันหรือเปียกชึ้น เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรค
-เตรียมพร้อมเส้นทางการเดินทาง หลีกเลี่ยงช่วงแออัด สำหรับผู้ปกครองที่ไปรับส่งลูกเอง อาจจะไม่เป็นปัญหาสักเท่าไหร่ แต่ถ้าบ้านไหนที่ลูกๆ ต้องขึ้นรถประจำทาง เตรียมเวลาตื่นนอน จัดกระเป๋าให้ทันเวลา เช็คเวลาออกจากบ้านไม่ให้เจอชั่วโมงแออัด

แม้โรงเรียนจะมีมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือกับโควิด-19 แต่เพื่อควมปลอดภัยของส่วนรวมแล้ว ผู้ปกครองและตัวเด็กเองก็ต้องดูแลตนเองให้ดี สุขอนามัยของลูกๆ Thai-Chinese International School โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ 3 ภาษา เตรียมความพร้อมดูแลเด็กนักเรียนทุกคน ทั้งความสะอาดภายในโรงเรียน หมั่นพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆภายในโรงเรียนแบบครบครัน มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยกับโรงเรียนของเราได้เลยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *